Co zrobić, kiedy ksiądz oczekuje opłaty za ślub, zapowiedzi i organistę? PDF
Wpisany przez S.Z.   
wtorek, 09 lutego 2021 19:18

Co zrobić, kiedy ksiądz oczekuje opłaty za ślub, zapowiedzi i organistę?

Młodzi podczas planowania ślubu muszą się liczyć z wieloma wydatkami. Od opłat za niezbędne dokumenty, kreacje, kwiaty czy transport, aż po należności za samą ceremonię. O ile w przypadku ślubu cywilnego wysokość opłat jest klarowna, tak w przypadku ślubu kościelnego (konkordatowe-go) sprawa nie jest już taka prosta. Jak zatem rozmawiać z duchownymi o pieniądzach? Czy fak-tycznie istnieją „kościelne cenniki ślubne” i jakie jest w tej sprawie stanowisko Kościoła?


 

Urzędy stanu cywilnego mają jasno określoną opłatę za sporządzanie aktu małżeństwa. Wynosi ona 84 zł i poza nią młodzi nie natkną się na żadne ukryte koszty. Możliwą opłatą dodatkową jest ta za ślub poza urzędem – wynosi 1000 zł – i trudno tu o jakiekolwiek odstępstwa. Zupełnie inaczej wygląda jednak kwestia opłat za ceremonię w kościele, a państwo młodzi coraz częściej skarżą się na obowiązujące w kościołach „cenniki ślubne”.

Stanowisko kościoła

Kościół wielokrotnie przypominał, że za udzielanie sakramentów nie należy pobierać opłat. Zezwa-lał jednak na przyjmowanie dobrowolnych ofiar w przypadku liturgii dwóch sakramentów: chrztu i małżeństwa. Ofiara ta przeznaczona jest na potrzeby parafii, w tym np. utrzymanie kapłana i nie powinna być traktowana jako „zapłata za sakrament”.
- Sam papież Franciszek wyraził swój zdecydowany sprzeciw dla cenników za sakramenty w kościo-łach. Przytaczając Ewangelię o wyrzuceniu kupców ze świątyni wyjaśniał, że zadaniem wiernych jest utrzymywanie kościoła, jednak powinny być ofiarą złożoną „w skrytości do skarbony”, a nie wynikać z przedstawianego w niektórych parafiach cennika – mówi Anna Machnowska z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.

Małżeństwo to sakrament, a nie usługa

Zgodnie z nauką Kościoła sakrament nie jest usługą, za którą mogą być pobierane opłaty. Małżeń-stwo jest sakramentem służącym jedności i pojednaniu, a zawierane w obecności wspólnoty pod-kreśla jedność z nią. Ślub potraktowany jak usługa straci swój duchowy wymiar, dlatego księża przedstawiający „cennik”, działają wbrew Kościołowi. Ofiary składane przez wiernych są i mają pozostać dobrowolne, a posługi sakramentalnej nie można uzależniać od złożenia ofiary oraz jej wysokości.
- Rzeczywistość w wielu kościach okazuje się jednak zupełnie inna. I nie ma tu znaczenia, czy kwe-stia ta poruszana jest w parafiach zlokalizowanych na wsiach, czy w dużych miastach. Jak zwykle najważniejszy jest czynnik ludzki. Z rozmów z młodymi parami dowiaduję się zarówno o zatrważa-jących stanowiskach księży, którzy nieustępliwie podają konkretną kwotę, jak i o ciepłych rozmo-wach, w których duszpasterz z onieśmieleniem podkreśla, że ofiara jest w pełni dobrowolna - dzieli się swoim doświadczeniem Anna Machnowska z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele. – Poznałam również pary, które decydują się na ślub w innej, oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów parafii, w której zachwyca ich przede wszystkim poczucie wspólnoty oraz otwartość duszpasterzy. Do takich miejsc należy chociażby kościół przy zakonie oo. Dominikanów na warszawskim Służe-wie.

Ślubna oprawa – czy płaci się za nią w kościele?

Organizując ślub w kościele należy również zwrócić uwagę na kwestie dotyczące dekoracji oraz oprawy muzycznej. Kościół jako wspólnota często korzysta z usług określonych firm florystycznych, warto więc zawczasu porozmawiać o przyozdobieniu wnętrza świątyni z księdzem czy radą para-fialną. Mając na uwadze, że kościół jako dom Boży powinien być przede wszystkim wnętrzem sa-kralnym, młodzi spotykają się często ze sprzeciwem księdza, gdy chcą, aby kościół na ten szczegól-ny dzień udekorował ktoś inny. W pełni zrozumiały jest fakt, że chcą wyjątkowego wyglądu wnę-trza, jednak trzeba też zrozumieć wątpliwości księdza przed powierzeniem świątyni komuś, z kim dotychczas nie współpracował. Ustalenia te warto poczynić już na początku rozmów w parafii i zawczasu uzgodnić wszelkie szczegóły.
Z odpowiednim wyprzedzeniem należy również zadbać o oprawę muzyczną. Jeśli więc młoda para chce, by podczas ślubu śpiewał chór, a kościół wypełniał dźwięk organów, należy się liczyć z dodat-kowymi kosztami. Ich wysokość należy zazwyczaj uzgodnić bezpośrednio z wykonawcami. Bo choć ksiądz jest gospodarzem w konkretnej parafii, to jednak wspólnota parafialna i tworzący ją ludzie są istotą Kościoła.
Jeśli jednak młodzi czują, że ich prośby spotykają się ze stanowczym sprzeciwem księdza, a wszel-kie próby rozmowy nie prowadzą do oczekiwanych przez młodą parę rozwiązań, warto rozważyć ślub w innej parafii. Ten dzień ma być wyjątkowy pod każdym względem, a sakramentalne „tak” dobrze jest powiedzieć w miejscu, w którym przyszli małżonkowie będą czuć się komfortowo.
Nie należy jednak zapominać, że pomimo pięknej oprawy ceremonialnej, ślub wciąż jest momen-tem, w którym wymiar duchowy powinien być najważniejszy.

Co mówi papież Franciszek o opłatach za ślub?
W homilii, przytoczonej przez portal Vatican News, Franciszek powiedział: - Trzeba pomyśleć, jak traktujemy nasze świątynie, nasze kościoły; czy na pewno są domami Bożymi, domami modlitwy, spotkania z Bogiem; czy kapłani temu sprzyjają, czy też przypominają one targi. (...) - Niekiedy wi-działem - nie tu w Rzymie, ale gdzie indziej – cennik.

*****
PlanujemyWesele.pl to portal ślubny, który w tym roku obchodzi 11 lat swojego istnienia. W tym roku firma osiągnęła oglądalność serwisu na poziomie 1,5 mln odsłon. Ta polska marka doprowadziła do zebrania w swojej bazie usługodawców z branży ślubno-weselnej ponad 17 000 firm. Portal to oczywiście także porady, inspiracje, reportaże ze ślubów czytelników i piękne sesje plenerowe. Miesięcznie z treści i bazy kontaktów do firm w tym serwisie korzysta 140 000 panien młodych.

/źródło - /

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2021 19:33